Deprecated: Function split() is deprecated in /home/voctt/domains/vocthuanthanh.vn/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 456 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/voctt/domains/vocthuanthanh.vn/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 456 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/voctt/domains/vocthuanthanh.vn/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 456 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/voctt/domains/vocthuanthanh.vn/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 456 Sản phẩm : THÀNH TÍCH

Danh mục

Tìm Kiếm

tin tức

Hoạt động nổi bật

Bạn đang ở : Trang chủ » Danh mục


THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC » THÀNH TÍCH
THÔNG TIN CHI TIẾT

- Năm 2005: Cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh tại Quyết định số 870/QĐ-CT, ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành.

- Năm 2006: Cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh xuất sắc tại Quyết định số 800/QĐ-CT, ngày 18 tháng 12 năm 2006 của UBND huyện Thuận Thành.

- Năm 2007: Cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh xuất sắc tại Quyết định số 993/QĐ-CT ngày 11 tháng 12 năm 2007 của UBND huyện Thuận Thành. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 144/QĐ-UB, ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Năm 2008: Cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh tại Quyết định số 303/QĐ-CT, ngày 17 tháng 12 năm 2008 của UBND huyện Thuận Thành. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 79/QĐ-UB, ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Năm 2009: Cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh tại Quyết định số 697/QĐ-CT, ngày 10/12/2010 của UBND huyện Thuận Thành. Tập thể LĐXS tại Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Năm 2011: Tập thể lao động xuất sắc tại Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Năm 2012: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 1663/QĐ-UB, ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Năm 2013: Đơn vị đạt chuẩn Văn hóa công sở tại Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Danh hiệu tập thể LĐXS tại Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 84/QĐ-LĐTBXH ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Năm 2014: Cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh tại Quyết định số 1337/QĐ-CT, ngày 29 tháng 11 năm 2014 của UBND huyện Thuận Thành. Cờ thi đua của Chính phủ tại Quyết định số 302/QĐ-TTg ngày 06 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tại Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2015.

- Năm 2015: Tập thể LĐXS tại Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tại Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2015. Bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 1846/QĐ-BLĐTBXH ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Năm 2016: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tại Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016.

- Năm 2018: Tập thể Lao động xuất sắc tại Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.  Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tại Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016.

- Năm 2019: Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Quyết định số: 426/QĐ-LĐTBXH ngày 15/04/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

- Năm 2020: Cờ thi đua của UBND tỉnh tại Quyết định số: 1843/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Năm 2021: Tập thể lao động xuất sắc tại Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tại Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021.

- Năm 2022: Tập thể lao động xuất sắc tại Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Năm 2023: Đề nghị Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua của Chính phủ. Thông tin mới

Video clip

JW Player goes here

Hỗ Trợ Online

  Yahoo:

  https://www.facebook.com/thuanthanh.daynghe
  Skype:
  My status
  Zalo:0976685119
  Hotline:
  0986989818

  0912615330

Hoạt động nổi bật

Thống Kê

 • Tổng số danh mục: 55
 • Tổng trang tin: 169
 • Tổng số truy cập: 2367986
 • Tổng số trang xem: 2457609