Danh mục

Tìm Kiếm

tin tức

Hoạt động nổi bật

Bạn đang ở : Trang chủ » Danh mục


Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện » Kết quả thực hiện năm 2015 và phương hướng năm 2016
THÔNG TIN CHI TIẾT

 UBND HUYỆN THUẬN THÀNH

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

KINH TẾ-KỸ THUẬT VÀ THỦ CÔNG

MỸ NGHỆ TRUYỀN THỐNG

 THUẬN THÀNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số:  231/BC-TCN  Thuận Thành, ngày 26  tháng 10   năm 2015

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ

Thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

 Thực hiện công văn số 699/CV-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2015 của UBND huyện Thuận Thành về việc báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2015;

Căn cứ kế hoạch đào tạo nghề năm 2015 do Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Ninh và Chương trình công tác năm 2015 đã được UBND huyện Thuận Thành phê duyệt.

 Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật và Thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2015:

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và kế hoạch đào tạo nghề năm 2015, ngay từ đầu năm nhà trường luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, đề ra chỉ tiêu biện pháp cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ. Trong năm 2015 đơn vị tập trung vào một số nhiệm vụ cơ bản sau:

1. Tình hình triển khai các nhiệm vụ:

1.1- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an toàn tài sản đơn vị:

1.2- Công tác tuyển sinh và đào tạo:

 - Rà soát nhu cầu nguyện vọng đăng ký học nghề của lực lượng lao động trên địa bàn huyện Thuận Thành. Xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2015 và phân luồng học sinh. Tuyển sinh mở lớp đào tạo theo kế hoạch. Tập trung cho công tác tuyển sinh hệ Trung cấp nghề; nghề truyền thống và 03 nghề trọng điểm cấp Quốc gia.

- Tổ chức tư vấn, phân luồng học sinh đối với học sinh cuối cấp THCS và THPT và tư vấn giới thiệu việc làm sau đào tạo.

- Khảo sát, đánh giá chất lượng lao động, nhu cầu thị trường lao động trên địa bàn huyện, tiếp tục khôi phục phát triển nghề truyền thống.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo đào tạo nghề và giải quyết việc làm huyện tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án 1956/QĐ-TTg

- Lập kế hoạch chỉnh sửa, bổ sung và xây dựng chương trình, khung chương trình các nghề hệ dưới 3 tháng, SCN, TCN và các nghề truyền thống; Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề.

1.3- Tình hình kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế:

- Kiện toàn tổ chức bộ máy: Bổ nhiệm chức danh các Phó hiệu trưởng và bổ nhiệm lại chức danh hiệu trưởng nhà trường. Thực hiện công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ, giáo viên và chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn nhà trường.

- Hoàn thành việc tuyển dụng viên chức đối với các trường hợp xét đặc cách. Tiếp tục triển khai kế hoạch xét đặc cách đợt 2 và kế hoạch thi hoặc xét tuyển viên chức; ký hợp đồng theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2015.

1.4- Công tác thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường; trang thiết bị; CSVC:

- Bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị dạy nghề; tiếp tục triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng trường (Gói hạ tầng kỹ thuật). Chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng lớp học, trang thiết bị, nguyên vật liệu cho năm học 2015-2016.

1.5- Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ:

 Xây dựng chương trình phối hợp liên ngành giữa nhà trường và Phòng Giáo dục và đào tạo huyện trong công tác phân luồng cho học sinh cuối cấp tại các trường THCS trong toàn huyện

Xây dựng kế hoạch và chương trình phối hợp với Trung tâm GDTX huyện trong công tác đào tạo, quản lý học sinh đối với học sinh học nghề gắn với học văn hóa THPT.

1.6- Một số nhiệm vụ khác:

- Tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015-2016.

- Tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ 2 nhiệm kỳ 2015-2020.

- Tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ 2 nhiệm kỳ 2015-2018.

- Phát động thi đua đợt I,II,III và IV chào mừng Đại hội Chi bộ, Đại hội Đảng các cấp, 70 năm cách mạng tháng 8 thành công; Quốc khánh 2/9 và các ngày lễ lớn năm 2015. Triển khai đăng ký sáng kiến kinh nghiệm và đề tài khoa học năm 2015.

- Xây dựng đề án năng lực phát triển nhà trường đến năm 2020.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ:

2.1- Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an toàn tài sản đơn vị

            Nhà trường luôn quan tâm và chỉ đạo sát xao tới cán bộ, giáo viên và nhân viên trong cơ quan thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và an toàn tài sản.

 Thực hiện nghiêm túc quy định trực trong những ngày Tết, ngày Lễ. Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên cơ quan đều thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước không tàng trữ sử dụng pháo nổ.

2.2- Công tác tuyển sinh và đào tạo:

Luôn chủ động bám sát chương trình đào tạo nghề với giải quyết việc làm và nhiệm vụ các cấp giao. Ngay từ đầu năm 2015 Nhà trường tập trung và thực hiện có kết quả các nhiệm vụ sau: Xây dựng chương trình công tác năm 2015 trình UBND huyện phê duyệt. Lập kế hoạch đào tạo nghề theo các bậc trình độ thuộc thẩm quyền đúng chất lượng theo qui định.

Phối hợp tổ chức Hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện công tác đào tạo nghề LĐNT theo đề án 1956 và phương hướng đến năm 2020. Đánh giá kết quả phân luồng học sinh năm 2014 và kế hoạch phân luồng học sinh năm 2015. Tổ chức nhận cờ thi đua của chính phủ về thành tích xuất sắc năm 2014 của nhà trường được thủ Tướng chính phủ khen tặng.

Thực hiện tư vấn phân luồng cho 1518 học sinh tại các trường THPT, THCS và 709 phụ huynh, trong và ngoài huyện Kết quả Năm học 2015-2016 nhà trường đã tiếp nhận được 465 bộ hồ sơ học sinh và lao đông xin dự xét tuyển tham gia các bậc trình độ sơ cấp, trung cấp nghề do nhà trường tổ chức đào tạo (tính đến thời điểm tháng 10): kết quả xét tuyển của hội đồng nhà trường có 362 học sinh và lao động được trúng tuyển vào các hệ đào tạo trong đó: Hệ sơ cấp nghề: 240 lao động, Hệ trung cấp nghề: 122 học sinh Trong đó tập trung vào 04 nghề sau:

+ Nghề Điện công nghiệp: 55 học sinh

+ Nghề May thời trang: 27 học sinh

+ Nghề công nghệ ô tô: 26 học sinh

+ Nghề Hàn: 14 học sinh

Nhìn chung theo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh đào tạo hệ sơ cấp nghề, trung cấp nghề (SCN’TCN) đều đạt và vượt so kế hoạch đầu năm 2015. Hệ SCN ngay từ đầu năm kế hoạch Nhà trường đã xác định rõ mục tiêu (trọng tinh hơn trọng lượng) đào tạo phải xuất phát từ nhu cầu người học dựa trên quan điểm đào tạo phải gắn với việc làm thông qua cam kết trách nhiệm của ban chỉ đạo nghề nơi phối hợp mở lớp, chính vì vậy tính tới thời điểm báo cáo những lớp sau khi kết thúc khóa học, học viên phát huy được nghề đã học đạt trên 90% trở lên có việc làm ; như lớp kỹ thuật làm đậu thôn trà lâm, kỹ thuật làm tương Đình Tổ.vv..Hệ đào tạo trình độ trung cấp nghề do có sự đổi mới phương pháp trong phân luồng và tuyên truyền tuyển sinh nhất là trong phối hợp và chỉ đạo thực hiện ở mỗi cấp, mỗi trường, đặc biệt sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các thành viên BCĐ Nghề huyện công tác tuyển sinh bậc trình độ trung cấp nghề đạt 5/3 lớp vượt 40% so chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đề ra, so với năm 2014 tăng 3 lớp, vượt 150%. Chất lượng đầu vào bảo đảm, qui trình xét tuyển đúng qui chế đề ra. Năm học mới đến nay mới được 2 tháng, sỹ số học sinh ổn định ý thức học tập của học sinh được nâng cao yêu nghề ham học. Tính đến thời điểm báo cáo Tổng số lớp nhà trường đang đào tạo: 07 lớp với tổng số 155 học sinh

+ 02 lớp Trung cấp nghề Khóa 2 (Điện công nghiệp và May thời trang) đã hoàn thành chương trình học văn hóa năm học 2014-2015 và học tiếp văn hóa THPT năm học 2015-2016  các mô đun nghề theo kế hoạch năm học mới và học kỳ III của chương trình học nghề.

+ 05 lớp Trung cấp nghề Khóa 3 (Điện công nghiệp; May thời trang; Công nghệ ô tô; Hàn với tổng số 122 học sinh) đã bắt đầu học văn hóa năm học 2015-2016 từ ngày 24/8 theo Quy định của UBND tỉnh Bắc Ninh; Chương trình học nghề sau ngày khai giảng 05/9.

Hệ sơ cấp nghề Hiện đang đào tạo cho 180/240 học viên với 06 lớp. tính đến thời điểm báo cáo đạt 75% so với kế hoạch, Trong đó có 02 lớp theo kinh phí sở LĐTB&XH giao đạt 100%, 04 lớp theo kinh phí Huyện đạt 66.7%( dự kiến 2 lớp còn lại là: chăn nuôi và phát triển đàn gà Hồ đang phối hợp làng nghề khảo sát tuyển sinh mở lớp trong tháng 11/2015 sẽ hoàn thành.

Năm 2015 với kế hoạch và chỉ tiêu các cấp giao về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhà trường xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ công tác tuyển sinh chú trọng cho các nghề truyền thống, khôi phục và phát triển làng nghề. Kết quả đạt 03 lớp nghề truyền thống chiếm 50% trên tổng số lớp đang đào tạo (Trong đó: 02 lớp Kỹ thuật làm đậu tại thôn Trà lâm -Trí Quả; 01 lớp Kỹ thuật làm tương tại Đình tổ)  

Ngoài các nhiệm vụ tuyển sinh, đào tạo nhà trường tiếp tục chú trọng tới các nghề được đầu tư trọng điểm cấp Quốc gia như: Đúc dát đồng; kỹ thuật điêu khắc gỗ; cơ điện nông thôn và các nghề mới, nghề truyền thống.

Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch, tiến độ đào tạo, kế hoạch giáo viên hệ trung cấp nghề;  Sơ cấp nghề, đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề.

Phối hợp kiểm tra nề nếp học và chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng, mở chuyên đề bồi dưỡng giáo viên.

Khảo sát, đánh giá chất lượng lao động, nhu cầu thị trường lao động trên địa bàn huyện, tiếp tục khôi phục phát triển nghề truyền thống.

Thẩm định nhu cầu đăng ký học nghề của lực lượng lao động trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch phân công tuyển sinh theo địa bàn, theo nhóm nghề.

Xây dựng mục tiêu, kế hoạch đào tạo các ngành nghề thuộc các bậc trình độ sơ cấp, trung cấp nghề theo quy định.

Phối hợp với Ban chỉ đạo ĐTN&GQVL huyện tham mưu cho UBND huyện tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19/CT-HU của Ban thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2015 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục nhân rộng mô hình điểm về dạy nghề cho LĐNT tại xã Nghĩa Đạo theo đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phối hợp với 3 xã Nguyệt Đức, Trí Quả, Hoài Thượng tiến hành phát triển và xây dựng thương hiệu, các danh hiệu cho các làng nghề truyền thống và nghề truyền thống trên địa bàn.  

2.3. Tình hình thực hiện công tác kiện toàn bộ máy tổ chức, bồi dưỡng đội ngũ:

Hoàn thành công tác tổ chức cán bộ, theo quyết định số 163, 174, 175 ngày 04 tháng 3 năm của chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Ninh về kiện toàn bổ nhiệm chức danh 02 Phó hiệu trưởng và bổ nhiệm lại chức danh hiệu trưởng nhà trường. hoàn thành công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ, giáo viên và chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn theo đề án nhà trường. Xây dựng và ban hành Quy chế, qui định rõ chức năng nhiệm vụ của Ban Giám hiệu, phân cấp thẩm quyền cho các phó hiệu trưởng phục vụ kịp thời công tác quản lý và điều hành của đơn vị. Rà soát bổ sung và ban hành các Quy chế hoạt động chuyên môn các phòng; Phương án vị trí việc làm của từng cán bộ viên chức, lao động; Hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá xếp loại cán bộ giáo viên viên chức người lao động. Hàng tháng triển khai đánh giá xếp loại CBGV theo bộ tiêu chí.

 Hoàn thành hồ sơ và hướng dẫn các thủ tục việc tuyển dụng 03 viên chức thuộc đối tượng xét đặc cách ký hợp đồng theo qui định. Thực hiện ký hợp đồng cho 8 lao động trong chỉ tiêu biên chế được UBND huyện giao năm 2015. tham mưu cho UBND huyện lập KH tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu biên chế được giao và công tác xét đặc cách đợt 2 năm 2015, đáp ứng với qui mô phát triển nhà trường đến nay đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận phê duyệt. Cùng với việc lập phương án tổ chức cán bộ và biên chế, Nhà trường chủ động rà soát và đánh giá chất lượng đội ngũ viên chức, giáo viên theo bộ tiêu chí ban hành, trên cơ sở đó Thực hiện đề án vị trí việc làm theo Nghị định 41 của Chính phủ; Thông tư 14 của Bộ Nội vụ; các kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Ninh và UBND huyện Thuận Thành về tinh giảm biên chế giai đoạn 2015-2020.

Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên hiện có, đảm bảo số lượng và chất lượng theo kế hoạch phát triển của đơn vị. Khuyến khích cán bộ giáo viên tham gia đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ. Năm 2015 nhà trường cử 10 đ/c tham gia học tập theo các hệ dài hạn và ngắn hạn tại các cở sở do Trung ương, tỉnh triệu tập (Cao học 01 đ/c; Đại học 01 đ/c, Trung cấp lý luận chính trị 01 đ/c, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 01 đ/c, tập huấn, bồi dưỡng 6 đ/c.

            2.4. Công tác thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường; trang thiết bị; cơ sở vật chất.

Trong năm 2015, Nhà trường đã lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị máy móc tại các xưởng thực hành. Đồng thời khắc phục mọi khó khăn lên kế hoạch xây dựng phương án hoạt động của các xưởng. Sửa chữa, thay thế, lắp đặt trang thiết bị, bố trí phòng lớp học, nơi để xe, mái che sân trường…chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện khác cho năm học mới.

Trong điều kiện nguồn ngân sách còn nhiều khó khăn nhà trường đã chủ động cùng nhà thầu xây dựng hoàn thành các hạng mục xây dựng gói hạ tầng chuẩn bị cho việc quyết toán nghiệm thu vào cuối năm 2015, và tiếp tục theo lộ trình kế hoạch, nhà trường đã tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp có tờ trình đề nghị UBND Tỉnh, sở ban ngành liên quan cho phép phân đoạn và gia hạn dự án đầu tư đến năm 2020, tranh thủ nguồn vốn từ tỉnh, Trung ương để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng cho năm đầu kế hoạch 2016.

Hoàn thành việc mua sắm tài sản trang thiết bị cho cán bộ, giáo viên và công tác đào tạo nhà trường theo kế hoạch giao phục vụ năm học 2015-2016 .

2.5. Một số nhiệm vụ khác

Phát động các đợt thi đua Chào mừng Đại hội Chi bộ lần thứ 2 nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Thành lần thứ XXII, Đại hội Chi đoàn lần thứ 2 nhiệm kỳ 2015-2018, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao do Đoàn thanh niên, Công đoàn phát động.

Triển khai và tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Bộ Luật hình sự

Thực hiện tiêu chí đánh giá cán bộ, viên chức, lao động trong nhà trường.

Phát động phong trào thi đua với các nội dung thiết thực như: Hội giảng, làm thiết bị dạy nghề, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng ngày lễ lớn trong năm.

Đăng ký sáng kiến, đề tài, đề án, giải pháp năm 2015

Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách các phòng chuyên môn năm 2014

Kiểm kê hạch toán khấu hao tài sản, trang thiết bị dạy nghề năm 2014

Phát động cuộc vận động đóng góp ủng hộ quỹ như: Quỹ bảo trợ trẻ em; Phòng chống lụt bão 2015; Đền ơn đáp nghĩa; Hiến máu nhân đạo; Trồng cây xanh…

Nhìn chung trong công tác tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đơn vị đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên Huyện uỷ, UBND huyện, ngành dọc cấp trên  sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể và các xã thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được các cấp giao năm 2015, đảm bảo nghiêm túc và tiến độ đề ra.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Ưu điểm:

Ban giám hiệu và đội ngũ viên chức, giáo viên Nhà Trường luôn bám sát nhiệm vụ và kế hoạch được giao để triển khai thực hiện.

Duy trì tốt điều lệ nhà trường, và qui chế, qui định của đơn vị trực thuộc, thực hiện đúng qui chế chuyên môn và các nội qui, qui định, phát huy dân chủ trong cán bộ, giáo viên giúp cho công tác quản lý điều hành được chủ động và chặt chẽ hơn. Trong quản lý điều hành công tác đào tạo nhà trường luôn coi trọng việc rà soát nội dung chương trình, khung chương trình thông qua các mô đun môn học gắn với thực tiễn trong đào tạo ở mỗi bậc trình độ, mỗi ngành nghề đào tạo, xây dựng mô hình điểm, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo giúp cho người lao động dễ dàng lựa chọn ngành nghề phù hợp. Đồng thời nâng cao số lượng và chất lượng đào tạo một số ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp và nghề truyền thống.

Kế hoạch tuyển sinh hệ Trung cấp nghề năm 2015 vượt chỉ tiêu 40% so với kế hoạch đề ra, công tác đào tạo chất lượng dạy và học được duy trì có nhiều chuyển biến tốt hệ thống hồ sơ sổ sách, qui trình theo dõi, đánh giá quá trình đào tạo, chất lượng dạy của giáo viên và học của học sinh sinh viên từng bước khẳng định.

 Hiệu quả các ngành nghề sau đào tạo do chủ động gắn với đầu ra và nhu cầu học của lao động, nên lao động sau đào tạo đều phát huy khá hiệu quả kiến thức kỹ năng tay nghề vào sản xuất, kinh doanh. Tỷ lệ lao động sau các khóa đào tạo có việc làm cao bình quân chiếm 80% một số nghề cao hơn như: May công nghiệp, Công nghệ thông tin, nghề truyền thống chiếm trên 90%. Mức thu nhập qua khảo sát cho thấy nhóm học viên các nghề truyền thống cao hơn bình quân từ 5 triệu đến 7 triệu đồng/tháng, nhóm nghề công nghiệp bình quân: 3-5 triệu đồng/tháng..vv..Tóm lại tập thể nhà trường trong năm qua với kết quả đạt được trên các lĩnh vực nhiều mục tiêu hoàn thành và vượt so kế hoạch đề ra, năm sau cao hơn năm trước, khẳng định rõ tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ trong lãnh đạo điều hành ý thức trách nhiệm trong đội ngũ viên chức giáo viên trong thực thi nhiệm vụ bảo đảm kỷ cương và các qui định của ngành đề ra.

2. Tồn tại:

Tuy nhiên trong quá trình thực hiên nhiệm vụ nhận thấy một số tồn tại sau: Cơ sở vật chất như nhà làm việc, phòng lớp học, nhà xưởng thực hành còn gặp rất nhiều khó khăn, không đáp ứng nhu cầu và quy mô đào tạo của nhà trường, ảnh hưởng đến việc tuyển sinh đào tạo hệ Trung cấp. Đội ngũ giáo viên còn mỏng, biên chế chưa được bổ sung kịp thời nhât là một số nghề hiện nay nhà trường đang đào tạo còn phải thuê giáo viên ngoài ảnh hưởng tới kế hoạch và tiến độ đào tạo đề ra.

 Công tác phối hợp tuyển sinh mở lớp theo kế hoạch hệ Sơ cấp nghề còn một số mặt hạn chế như: Công tác rà soát tuyển sinh các nghề truyền thống và lĩnh vực công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn.

Công tác triển khai xây dựng trường còn quá chậm so với kế hoạch (do kinh phí không được cấp kịp thời)

3. Nguyên nhân tồn tại

Đội ngũ cán bộ giáo viên vừa mỏng, kinh nghiệm hạn chế, một số nghề đào tạo còn thiếu theo quy định, cơ sở vật chất, phòng lớp học chưa đáp ứng với qui mô đào tạo vừa  thiếu về phương tiện trang thiết bị giảng dạy cho đội ngũ giáo viên, hoạt động chung nhà trường, chật hẹp xuống cấp nghiêm trọng.

Công tác rà soát nhu cầu đăng ký học nghề hệ sơ cấp của 1 số xã chưa được chặt chẽ, 1 số đoàn thể đăng kí số lớp còn hình thức theo phong trào, bệnh thành tích, chưa nắm rõ nhu cầu học nghề của lao động dẫn đến xây dựng kế hoạch chưa sát đúng với thực tiễn cơ sở và người học. Do vậy trong năm nhà trường đã không chấp nhận chỉ tiêu kế hoạch mở lớp của một số cơ sở đề nghị với nhà trường.

Công tác xây dựng trường còn gặp nhiều khó khăn nhất là bổ sung vốn đầu tư cho xây dựng các hạng mục mặc dù nhà trường đã chủ động có văn bản đề xuất nhưng quan tâm của cấp có thẩm quyền còn hạn chế.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2016 VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN

1. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016

1. Chỉ tiêu:

- Tuyển sinh 6 lớp đào tạo trình độ sơ cấp nghề và 3 lớp trung cấp nghề, tập trung nâng cao chất lượng các lớp nghề đang đào tạo và mở rộng đào tạo các ngành nghề mới, nghề truyền thống trên địa bàn huyện, chú trọng các nghề trọng điểm cấp Quốc gia như Đúc dát đồng; Kỹ thuật điêu khắc gỗ; Cơ điện nông thôn

- Tập trung khôi phục các nghề truyền thống và phát triển làng nghề (Điêu khắc gỗ; Đúc dát đồng; Gốm, gà hồ …)

- Tiếp tục thực hiện dự án xây dựng trường (Các danh mục nhà trường, lớp học, khu hiệu bộ)

2. Nhiệm vụ:

2.1- Phối hợp các thành viên BCĐ nghề các cấp tổ chức rà soát nhu cầu nguyện vọng đăng ký học nghề, Lập kế hoạch đào tạo năm 2016. Rà soát và đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề với việc chỉnh sửa bổ sung chương trình giáo trình các hệ SCN, TCN và các nghề truyền thống

2.2- Nâng cao chất lượng giáo viên thông qua mở các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên chuẩn bị các điều kiện tham gia hội giảng giáo viên dạy nghề và thiết bị tự làm, Tổ chức thăm quan học tập kinh nghiệm mô hình đào tạo tại các trường bạn. Tăng cường Kiểm tra nề nếp dạy và học, hồ sơ giáo án, cấp phát chứng chỉ, đánh giá chất lượng dạy và học

            2.3- Lập kế hoạch phối hợp với các trường THCS,THPT v.v…Tổ chức tư vấn học nghề phân luồng học sinh và liên kết với các doanh nghiệp trong việc giới thiệu việc làm cho lao động sau đào tạo. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về dạy nghề cho LĐNT. Khôi phục và phát triển nghề truyền thống, chú trọng 3 nghề trọng điểm cấp quốc gia

2.4- Kiện toàn tổ chức bộ máy, viên chức, giáo viên nhà trường theo Điều lệ nhà trường đã chỉnh sửa bổ sung được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện công tác tuyển dụng theo đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.5-Tham mưu, đề xuất cho cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng trường (Các danh mục nhà trường, lớp học, khu hiệu bộ). Tổ chức vận hành, sử dụng, khai thác các xưởng thực hành: Công nghệ ô tô; Kỹ thuật điêu khắc gỗ; Cơ điện nông thôn

2.6- Công tác thi đua khen thưởng năm 2016; Phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm

2.7- Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đánh giá xếp loại công tác thi đua khen thưởng năm 2016

 2.8- Tiếp tục thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2020.

2.9-  Xây dưng đề án nâng cao năng lực phát triển nhà trường đến năm 2020.

2. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

2.1. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, tuyển sinh đào tạo

- Bám sát chương trình giải quyết việc làm và đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của UBND huyện và nhiệm vụ các cấp giao. Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm và cả giai đoạn góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Thành lần thứ XXII đã đề ra.

- Rà soát nhu cầu nguyện vọng đăng ký học nghề. Tiếp tục tuyển sinh mở lớp theo kế hoạch. Chỉnh sửa bổ sung và xây dựng khung chương trình đào tạo TCN, SCN các nghề truyền thống. Nâng cao các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2016.

- Tăng cường công tác tham mưu, đề xuất lãnh đạo Huyện Ủy, UBND và sự chỉ đạo của cấp trên nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu được giao.

- Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các xã thị trấn các trường THPT, THCS, TTGDTX… trong việc tuyên truyền khảo sát đăng ký học nghề phân luồng học sinh. Chủ động liên kết với các doanh nghiệp để mở lớp đào tạo theo địa chỉ. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm khi học viên kết thúc khóa đào tạo.

- Tiếp tục đào tạo các ngành nghề được giao, liên kết đào tạo các trình độ Đại học, Cao đẳng… theo nhu cầu của lực lượng lao động. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác để bổ sung nâng cấp chuẩn hoá, hiện đại hoá trang thiết bị đào tạo nghề. Xây dựng cơ chế phối hợp tạo điều kiện khai thác tốt thiết bị của các doanh nghiệp trên địa bàn cho đào tạo nghề, đảm bảo đầy đủ cho các khóa học dài hạn và ngắn hạn.

2.2. Kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giáo viên:

Tham mưu cho UBND huyện kế hoạch tuyển cán bộ viên chức và giáo viên theo chỉ tiêu được giao. Kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn, phẩm chất có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực nhằm từng bước đáp ứng cho công tác đào tạo nghề đảm bảo các chỉ tiêu đề ra.

Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đảm bảo số lượng và chất lượng theo kế hoạch phát triển của đơn vị. Xây dựng cơ chế thu hút tuyển chọn đội ngũ cán bộ giáo viên tham gia đào tạo tạo nghề. Đồng thời có quy định khuyến khích cán bộ giáo viên tham gia đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ và đi thực tập tại doanh nghiệp.

2.3. Biên soạn chương trình, giáo trình:

Tiếp tục bổ sung hoàn thiện các bộ khung chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề cho tất cả các nghề đã được đào tạo ở trình độ sơ cấp và các nghề đã được cấp phép đào tạo. Mỗi bộ khung chương trình có thời gian học trung bình là 3 tháng. Học sinh tốt nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề và được học liên thông lên trung cấp nghề

Biên soạn, bổ sung chỉnh lý nội dung giáo trình dạy nghề nhất là các ngành nghề truyền thống, nghề trọng điểm cấp Quốc gia, tiếp thu và ứng dụng có hiệu quả các giáo trình mà Tổng cục dạy nghề, Sở LĐTB&XH đã biên soạn, ban hành vào thực tế dạy nghề ở địa phương.

2.4. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác đào tạo nghề

Tăng cường công tác thông tin đại chúng để các ngành, các cấp, các đoàn thể và nhân dân hiểu rõ đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dạy nghề, đặc biệt là dạy nghề cho lao động ở nông thôn.

Duy trì quy chế phối hợp với các ngành đoàn thể và các cơ sở đào tạo nghề giữa nhà trường với doanh nghiệp, trường THPT và các cụm khu công nghiệp trên địa bàn huyện.

Thực hiện huy động các nguồn lực phục vụ cho phát triển dạy nghề từ các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội và cá nhân, tổ chức quốc tế để xây dựng quỹ đào tạo nghề.

Lồng ghép từ các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình dự án khác trên địa bàn như kinh phí chương trình khuyến công, khuyến nông...với công tác dạy nghề.

Mở rộng các loại hình liên kết đào tạo nghề: Cơ sở Nhà nước, cơ sở ngoài Nhà nước...quan tâm hơn tới việc hướng nghiệp phân luồng học sinh phổ thông sau trung học cơ sở và trung học phổ thông giúp học sinh có được định hướng về ngành nghề phù hợp với khả năng của bản thân và yêu cầu của xã hội, có hiệu quả thiết thực cho bản thân và gia đình.

Phối hợp với cơ sở dạy nghề tại các doanh nghiệp phát triển hình thức kèm cặp, truyền nghề tại các làng nghề trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp.

Với những kết quả đã đạt được về công tác đào tạo nghề và công tác xây dựng trường trong năm 2015. Trường Trung cấp nghề Kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành rất mong được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện Ủy, UBND huyện và Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Ninh, tạo điều kiện cho Trường hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra năm 2016./.

Nơi nhận:

- Sở LĐTB&XH;

- UBND huyện;

- TTHĐND huyện;

- VP UBND huyện;

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

Nguyễn Văn Chế 

                                                                                                                                                                                                


Thông tin mới

Video clip

JW Player goes here

Hỗ Trợ Online

  Yahoo:

  arealman_bn
  Skype:
  My status
  ADMIN
  Hotline:
  02413705192

Hoạt động nổi bật

Thống Kê

 • Tổng số danh mục: 59
 • Tổng trang tin: 202
 • Tổng số truy cập: 1857186
 • Tổng số trang xem: 1916188