Danh mục

Tìm Kiếm

tin tức

Hoạt động nổi bật

Bạn đang ở : Trang chủ » Danh mục


QUY CHẾ TUYỂN SINH » Quy chế tuyển sinh nghề_C_I
THÔNG TIN CHI TIẾT

QUY CHẾ

TUYỂN SINH HỌC NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2007/QĐ-BLĐTBXH

ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

 Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về tuyển sinh học nghề trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp và trình độ sơ cấp, bao gồm: hình thức tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, chính sách ưu tiên tuyển sinh đối với từng loại đối tượng và khu vực; trình tự, thủ tục tuyển sinh đối với từng trình độ dạy nghề.

2. Quy chế này áp dụng cho các cơ sở dạy nghề, bao gồm: trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề; trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục khác, doanh nghiệp có đăng ký dạy nghề để tổ chức lớp dạy nghề trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

3. Quy chế này không áp dụng cho việc tuyển sinh đi học nghề ở nước ngoài và tuyển sinh để dạy nghề thường xuyên với chương trình dạy nghề theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, chương trình chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng, nâng cao, cập nhật kiến thức và kỹ năng nghề.


Điều 2. Hình thức tuyển sinh

Tuyển sinh học nghề được thực hiện một hoặc nhiều lần trong năm theo quy định sau:

1. Tuyển sinh học nghề trình độ sơ cấp thực hiện theo hình thức xét tuyển;

2. Tuyển sinh học nghề trình độ trung cấp thực hiện theo hình thức xét tuyển;

3. Tuyển sinh học nghề trình độ cao đẳng thực hiện theo hình thức xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển.

Việc chọn hình thức tuyển sinh học nghề trình độ cao đẳng do Hiệu trưởng các trường quyết định và công bố.

 

Điều 3. Đối tượng tuyển sinh

1. Những người có trình độ học vấn và sức khoẻ phù hợp với nghề cần học đều được tuyển sinh học nghề trình độ sơ cấp.

             2. Những người đã tốt nghiệp trung học cơ sở (viết tắt là THCS) hoặc đã tốt nghiệp trung học phổ thông (viết tắt là THPT) tuỳ thuộc vào đối tượng tuyển sinh của từng nghề, nếu có đủ các điều kiện sau đây đều được đăng ký học nghề trình độ trung cấp:

 a) Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động phù hợp với nghề cần học;

 b) Trong độ tuổi quy định, nếu đăng ký vào học các nghề có quy định giới hạn độ tuổi;

 c) Đạt được các yêu cầu sơ tuyển, nếu đăng ký vào học các nghề hoặc các trường có quy định sơ tuyển;

 d) Cán bộ, công chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được đăng ký học nghề khi cấp có thẩm quyền cho phép.                                             

3. Những người đã tốt nghiệp THPT, trung cấp chuyên nghiệp (viết tắt là TCCN), trung cấp nghề (viết tắt là TCN) sau đây gọi chung là THPT hoặc tương đương, nếu có đủ các điều kiện theo quy định tại các điểm a, b, c, d của khoản 2 Điều này đều được đăng ký học nghề trình độ cao đẳng.

 4. Những người không được đăng ký học nghề là những người thuộc một trong các trường hợp sau:

 a) Không thuộc diện quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 của Điều này;

 b) Đang bị truy tố hoặc đang trong thời kỳ thi hành án hình sự;

 c)  Không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự;

 d) Bị tước quyền đăng ký học nghề hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa đủ một năm (tính từ ngày bị tước quyền tham dự tuyển sinh hoặc ngày ký quyết định kỷ luật buộc thôi học đến ngày dự tuyển sinh).


Điều 4. Chính sách ưu tiên theo đối tượng

1. Đối t­ượng tuyển thẳng vào học nghề được quy định như sau:

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực l­ượng vũ trang, Chiến sĩ thi đua toàn quốc: tốt nghiệp THCS đ­ược tuyển thẳng vào học nghề trình độ trung cấp, tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào học nghề trình độ cao đẳng;

b) Thí sinh đạt giải từ khuyến khích trở lên tại các kỳ thi học sinh giỏi nghề quốc gia, quốc tế: tốt nghiệp THCS, THPT được tuyển thẳng vào học nghề trình độ trung cấp; nếu đạt một trong các giải nhất, nhì, ba và tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào học nghề trình độ cao đẳng phù hợp với nghề đã đạt giải. Thời hạn được tính để tuyển thẳng không quá 3 năm kể từ ngày đạt giải đến ngày dự tuyển sinh học nghề;

c) Người có bằng tốt nghiệp TCN loại khá trở lên hoặc người có bằng tốt nghiệp TCN và có ít nhất hai năm làm việc theo nghề được đào tạo thì được tuyển thẳng vào học nghề trình độ cao đẳng đúng theo nghề đã được đào tạo;

d) Thí sinh là thành viên trong các đội tuyển quốc gia đã dự thi Olympic quốc tế: tốt nghiệp THCS được tuyển thẳng vào học nghề trình độ trung cấp, tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào học nghề trình độ cao đẳng. Nếu chưa tốt nghiệp THCS, THPT sẽ được bảo lưu xem xét sau khi tốt nghiệp;

đ) Học sinh đạt giải từ khuyến khích trở lên trong kỳ thi quốc gia chọn học sinh giỏi THPT theo chương trình lớp 12, sau khi tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào học nghề trình độ trung cấp; nếu tốt nghiệp THPT loại trung bình thì phải đạt một trong các giải nhất, nhì, ba hoặc nếu đạt giải khuyến khích và tốt nghiệp THPT từ loại khá trở lên thì được tuyển thẳng vào học nghề trình độ cao đẳng. Kết quả trong kỳ thi quốc gia chọn học sinh giỏi THPT theo chương trình lớp 12 của các học sinh đạt giải đang học lớp 11 sẽ được bảo lưu xem xét sau khi tốt nghiệp THPT;

e) Những học sinh tốt nghiệp THCS, THPT được tuyển thẳng vào học nghề trình độ trung cấp, nếu thuộc một trong các đối tượng sau:

- Mồ côi cả cha lẫn mẹ mà một trong hai người là liệt sỹ;

- Có bố và mẹ là thương binh, bệnh binh mà một trong hai người bị mất sức lao động trên 81%;

- Mồ côi cả cha lẫn mẹ có hộ khẩu thường trú và hiện đang sinh sống, học tập tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ;

- Là học sinh của các trường phổ thông dân tộc nội trú (kể cả dân tộc nội trú dân nuôi).

g) Việc tuyển thẳng được thực hiện theo nguyên tắc sau:

 - Có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 3 và nộp hồ sơ đúng thủ tục theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này;

 - Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng một tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất của mình.

 Riêng với những đối tượng quy định tại các điểm d, đ, e chỉ áp dụng một lần đúng năm học sinh tốt nghiệp THCS, THPT.

h) Ngoài những đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e của khoản này, những người đã trúng tuyển vào học nghề trình độ trung cấp hoặc trình độ cao đẳng nhưng ngay trong năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ, được xuất ngũ mà có nguyện vọng  thì được nhận vào học nghề theo đúng trình độ trước đây đã trúng tuyển.

2. Đối tượng ưu tiên khi xét tuyển, thi tuyển được quy định như sau:

 a) Nhóm ưu tiên 1 (viết tắt là UT1) bao gồm:

 - Đối tượng 01: thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh;

 - Đối tượng 02: nguời lao động trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục ba (03) năm trở lên trong đó có ít nhất một (01) năm được công nhận là chiến sỹ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh trở lên; người lao động thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp Bộ, cấp tỉnh trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân hoặc được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp bằng và huy hiệu Lao động sáng tạo;

 - Đối tượng 03: con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con Bà mẹ Việt Nam anh hùng, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, con của người có công giúp đỡ cách mạng, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 hoặc người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945;

 - Đối tượng 04: người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn;

 - Đối tượng 05: người có cha mẹ thường trú tại vùng cao miền núi (trừ thành phố, thị xã, thị trấn) và vùng sâu hải đảo.

            b) Nhóm ưu tiên 2 (viết tắt là UT2) bao gồm:

- Đối tượng 06: người mồ côi không nơi nương tựa;

 - Đối tượng 07: người tàn tật, người khuyết tật có khó khăn về kinh tế;

 - Đối tượng 08: người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học tập;

 - Đối tượng 09: con công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp thường xuyên;

 - Đối tượng 10: người có gia đình thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Chính phủ.

 c) Những đối tượng quy định tại điểm a và b của khoản này nếu dự tuyển sinh vào học nghề sẽ được cộng thêm điểm ưu tiên vào điểm xét tuyển hoặc điểm thi tuyển khi xác định điểm trúng tuyển theo quy định tại Điều 27 của Quy chế này.

 d) Điểm ưu tiên theo đối tượng được quy định như sau:

            - Điểm ưu tiên đối với nhóm UT1 là 2,0 điểm (hai điểm);

 - Điểm ưu tiên đối với nhóm  UT2 là 1,0 điểm (một điểm).

 đ) Người thuộc nhiều diện ưu tiên theo đối tượng chỉ được hưởng chế độ ưu tiên cao nhất.


Điều 5. Chính sách ưu tiên theo khu vực

1. Các khu vực tuyển sinh được phân chia như sau:

a) Khu vực 1 (viết tắt là KV1) bao gồm: các xã, thị trấn thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo và các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ;

b) Khu vực 2- nông thôn (viết tắt là KV2- NT) bao gồm: các xã, thị trấn không thuộc KV1, KV2, KV3;

c) Khu vực 2 (viết tắt là KV2) bao gồm: các thành phố trực thuộc tỉnh, các thị xã, các huyện ngoại thành của các thành phố trực thuộc trung ương;

d) Khu vực 3 (viết tắt là KV3) bao gồm: các quận nội thành của các thành phố trực thuộc trung ương.

2. Thí sinh học liên tục và tốt nghiệp THCS, THPT ở khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu trong các năm học THCS, THPT có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu mỗi năm học ở các khu vực khác nhau hoặc nửa thời gian học ở khu vực này, nửa thời gian học ở khu vực khác thì được hưởng ưu tiên theo khu vực thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT.

 Quy định này được áp dụng cho tất cả các thí sinh, kể cả thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT từ trước năm đăng ký dự tuyển sinh học nghề.

 Riêng học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú.

3. Điểm ưu tiên theo khu vực được quy định như sau:

a) Điểm ưu tiên đối với KV1 là 1,5 điểm (một điểm rưỡi);

b) Điểm ưu tiên đối với KV2- NT là 1,0 điểm (một điểm);

c) Điểm ưu tiên đối với KV2 là 0,5 điểm (nửa điểm);

d) Đối với KV3 không có điểm ưu tiên theo khu vực.

 Điểm ưu tiên theo khu vực sẽ được cộng thêm vào điểm xét tuyển hoặc điểm thi tuyển của thí sinh khi xác định điểm trúng tuyển theo quy định tại Điều 27 của Quy chế này.


Điều 6. Chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh và thông báo tuyển sinh.

1. Chỉ tiêu tuyển sinh.

Cơ sở dạy nghề xác định chỉ tiêu tuyển sinh và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Kế hoạch tuyển sinh.

 a) Trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh đã đăng ký, căn cứ vào nhu cầu của xã hội và của người học nghề, trước ngày 01 tháng 8 hàng năm cơ sở dạy nghề xây dựng kế hoạch tuyển sinh học nghề cho năm sau của cơ sở mình về số lượng tuyển sinh của từng nghề theo trình độ đào tạo và gửi cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi cơ sở dạy nghề tổ chức hoạt động dạy nghề.

b) Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổng hợp kế hoạch tuyển sinh của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn về số lượng tuyển sinh của từng nghề theo trình độ đào tạo và gửi Tổng cục Dạy nghề trước ngày 01 tháng 9 hàng năm.

c) Tổng cục Dạy nghề tổng hợp kế hoạch tuyển sinh của các cơ sở dạy nghề trong toàn quốc về số lượng tuyển sinh của từng nghề theo trình độ đào tạo và báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 01 tháng 10 hàng năm.

2. Thông báo tuyển sinh.

Chậm nhất ba (03) tháng trước ngày xét tuyển, thi tuyển, cơ sở dạy nghề công bố công khai: chỉ tiêu tuyển sinh của từng nghề theo từng trình độ đào tạo; hình thức tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, vùng tuyển sinh và thời hạn nhận hồ sơ đăng ký học nghề; thời gian xét tuyển và căn cứ xét tuyển hoặc thời gian thi tuyển và môn thi tuyển.


Điều 7. Thanh tra, kiểm tra, giám sát tuyển sinh

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ) và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là UBND cấp tỉnh) chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này ở các cơ sở dạy nghề thuộc quyền quản lý.

2. Thanh tra Dạy nghề và các đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục Dạy nghề theo thẩm quyền có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn các cơ sở dạy nghề thực hiện theo đúng các quy định của Quy chế này.

3. Các cơ sở dạy nghề có trách nhiệm tự tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các khâu trong công tác tuyển sinh tại cơ sở mình theo quy định của Quy chế này.

 (Còn nữa)Thông tin mới

Video clip

JW Player goes here

Hỗ Trợ Online

  Yahoo:

  arealman_bn
  Skype:
  My status
  ADMIN
  Hotline:
  02413705192

Hoạt động nổi bật

Thống Kê

 • Tổng số danh mục: 59
 • Tổng trang tin: 202
 • Tổng số truy cập: 1875387
 • Tổng số trang xem: 1935880