Danh mục

Tìm Kiếm

tin tức

Hoạt động nổi bật

Bạn đang ở : Trang chủ » Danh mục


Lịch học lớp Trung cấp nghề » Lịch học lớp TCN
THÔNG TIN CHI TIẾT

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KT- KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

& TCMN TRUYỀN THỐNG THUẬN THÀNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

   THỜI KHOÁ BIỂU SỐ 02 NĂM HỌC: 2014 - 2015

 (Thực hiện từ ngày: 14/09/2014 dự kiến đến 02/11/2014; Thời gian vào lớp: 7 giờ 15 phút)

THỨ

Tiết

Sáng

Chiều

Ghi chú

2

1

Chào cờ

2

Tin

Lập

HS Nghỉ

 

3

Hữu

 

4

Hữu

 

5

Ngoại ngữ

Trung

 

3

1

Văn

Ngọc

///////////////////

///////////////////////

 

2

Sử

Chuyên

Vẽ Kỹ thuật

Hùng

 

3

Pháp luật

Hương

Vẽ Kỹ thuật

 

 

Vật liệu Điện

Ngân

Vẽ Kỹ thuật

 

4

Vật liệu May

Duyên

Vẽ Kỹ thuật

 

4

1

Văn

Ngọc

HS Nghỉ

 

2

Văn

Ngọc

 

3

Hoá

Ngọc

 

4

Toán

Hùng

 

5

Tin

Lập

 

5

1

Sử

Chuyên

 

 

 

2

Hoá

Ngọc

An toàn điện

Hương

 

3

Toán

Hùng

An toàn điện

Hương

 

4

Sinh

Vân

Giáo dục thể chất

Ly

 

5

Vật liệu may

Duyên

Giáo dục thể chất

 

6

1

Địa

Bộ

HS Nghỉ

 

2

Vật liệu điện

Ngân

 

3

Toán

Hùng

 

4

Ngoại ngữ

Trung

 

5

Sinh hoạt lớp

Nơi nhận:

 

 

Thuận Thành, ngày 04 tháng 9  năm 2014

 - Lãnhđạo(b/c);

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 - Các phòng(chỉ đạo t/h);

 

 

 - Lưu: ĐT./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Nghị

 


Thông tin mới

Video clip

JW Player goes here

Hỗ Trợ Online

  Yahoo:

  arealman_bn
  Skype:
  My status
  ADMIN
  Hotline:
  02413705192

Hoạt động nổi bật

Thống Kê

 • Tổng số danh mục: 59
 • Tổng trang tin: 202
 • Tổng số truy cập: 1875415
 • Tổng số trang xem: 1935908